mandag 12. februar 2018

Påmeldig Norway cup 2018

Avhengig av interessen melder vi på ingen, ett eller flere lag til Norway Cup. Påmeldingsfrist med bindende påmelding er 1. mars 2018.

Følgende alternativ er tilgjengelige:

1) Ikke delta.
Det er selvsagt helt greit å ikke delta. De som ikke svarer innen fristen 1. mars antas å velge dette.

2) Delta på 7-er lag.

Kriteriene for å kunne melde seg på er: 

a) At en enten passer på sitt eget barn eller har avtalt med noen andre som gjør det slik at lagleder/trener ikke blir barnevakt for ditt barn.

b) At spilleren kan delta hele perioden inkludert siste trening lørdag før Norway Cup starter. Spilleren må mao være tilstede fra og med 28.juli til og med 4. august.

c) At foreldrene til spilleren kan delta selv eller stille med stedfortreder på KFUM parkering/kiosk-dugnad (Altså en vakt som kan være på dagtid eller kveldstid) i perioden 28. juli til 4. august.

d) Innbetalt deltakeravgift til lagkassen da Norway Cup deltakelse ikke er inkludert i års-innbetalingen til lagkassen. Konto nr: 1503.46.45903. Merk betalingen med Norway Cup 2018 og barnets navn. Denne må være betalt innen 1. mars  Beløpet for 7-er fotball er på 650,- kr per spiller.

Ønsker du å delta men har problemer med ett eller flere av kriteriene over, ta kontakt med Øyvind M innen fristen for evt annen avtale.