fredag 16. februar 2018

Ønsker laginndeling serielag 2018

Terminlisten over seriekampene er ikke klare enda men vi antar at kampene for sommersesongen starter opp i slutten av april. Som diskutert på foreldremøtet vil vi blande serielagene våre på nytt. Hvorfor blander vi lagene på nytt? Jo, fordi vi ønsker at alle spillerne på årgangen blir kjent og at lagfølelsen bygges på tvers av hele årgangen. 

Vår målsetning er at alle guttene på laget etter hvert blir så godt kjent at det ikke er så farlig hvem en ender opp på lag sammen med. Da det antakelig er flere som ønsker å komme sammen med noen av sine nærmeste, åpner vi opp for at de som har behov for det kan få komme med ønsker på inntil 3 spillere han ønsker å komme sammen med. Vi vil etterstrebe at alle får minst ett av ønskene oppfylt. 

Fyll inn i skjema. Merk svarfrist, torsdag 8.mars. De som ikke fyller inn innen fristen fordeles på treningsgruppene etter beste skjønn av trenerne. 

Vi har meldt på 5 lag til seriespillet i vår egen årsklasse, alle i midterste ferdighetsnivå - nivå 2. Vi setter sammen lagene slik at de blir jevne på ferdighet. 

På cupene vi deltar i vil hovedregelen være at vi setter sammen nye lag for hver cup.