onsdag 14. februar 2018

Bestilling av drakt

Gutta vokser og klubben har fått ny sponsor, derfor er det tid for å bestille nye drakter!

Hvis spilleren ønsker navn på ryggen kjøper man drakten for 400kr. Uten navn er det ingen ekstra kostnad, men drakten må leveres tilbake til klubben. Det er ønskelig at alle spillere har hvert sitt nummer, tildeling av draktnummer gjøres tilfeldig ved trekking.

Størrelsene på de nye draktene er identiske med de gamle. Helt like drakter, bare nye sponsorer.

Hvis spiller ønsker navn på ryggen, betal inn kr 400 til lagkassen, kontonr: 1503.46.45903. Merk innbetalingen med "Drakt" og spillerens navn.


Frist for bestilling og evt. betaling: 1. mars