onsdag 5. april 2017

Ønsker laginndeling

Som varslet så starter seriekampene for sommersesongen nå i slutten av april og vi skal blande lagene våre på nytt. Vi gjør dette på samme måte som vi gjorde i høst.

Ved inndeling av disse vil hver spiller få komme med ønsker på 3 spillere han ønsker å komme sammen.  Vi vil etterstrebe at alle får minst ett av ønskene oppfylt. Vi har meldt på 7 lag til seriespillet, alle i midterste ferdighetsnivå - nivå 2. Vi setter sammen lagene slik at de blir jevne på ferdighet.

Fyll inn i skjema. Merk kort svarfrist. Fredag 7.april. De som ikke fyller inn innen utgangen av fristen fordeles på treningsgruppene etter beste skjønn av trenerne. 

Hvorfor blander vi lagene pånytt?

Jo, fordi vi ønsker at alle spillerne på årgangen blir kjent og at lagfølelsen bygges på tvers av hele årgangen.

På cupene vi deltar i vil hovedregelen være at vi setter sammen nye lag for hver cup.