mandag 13. februar 2017

Påmelding til Norway Cup

Avhengig av interessen melder vi på ingen, ett eller flere lag til Norway Cup. Påmeldingsfrist med bindende påmelding er 1. mars 2017.

Følgende alternativ er tilgjengelige (en kan kun velge ett av disse):

1) Ikke delta.
Det er selvsagt helt greit å ikke delta. De som ikke svarer innen fristen 1. mars antas å velge dette.

2) Delta på 7-er lag i 06 års-klassen.

Alle av 07 guttene som ønsker å delta får i utgangspunktet være med. Om vi deltar med flere lag vil vi etterstrebe å få så jevne lag som mulig. Alle vil også få lik spilletid slik vi bruker. Det enkelte foreldrepar må selv vurdere om deres pode er moden nok til å delta på kamper med 7-fotball mot gutter som er ett år eldre.

Absolutte kriteriene for å melde seg her: 
a) At en enten passer på sitt eget barn eller har avtalt med noen andre som gjør det slik at lagleder/trener ikke blir barnevakt for ditt barn.
b) At spilleren kan delta hele perioden inkludert siste trening lørdag før Norway Cup starter. Spilleren må mao være tilstede fra og med 29.juli til og med 5. august.
c) At foreldrene til spilleren kan delta eller stille med stedfortreder på KFUM parkering/kiosk-dugnad (Altså en vakt som kan være på dagtid eller kveldstid) i perioden 29. juli til 6. august.
d) Innbetalt deltakeravgift til lagkassen da Norway Cup deltakelse ikke er inkludert i års-innbetalingen til lagkassen. Konto nr: 1503.46.45903. Merk betalingen med Norway Cup og barnets navn. Denne må være betalt innen 1. mars  Beløpet for 7-er fotball er på 650,- kr per spiller.

3) Delta på 3v3 i regi av Norway Cup

Det var denne vi deltok på i fjor. Dette tilbudet er kun til de som ikke deltar på 7-er lagene.

Absolutte kriterier for å være med her er:
a) At en enten passer på sitt eget barn eller har avtalt med noen andre som gjør det slik at lagleder/trener ikke blir barnevakt.
b) At spilleren kan delta begge mulige kampdager som er 4. og 5. august.
c) Innbetalt deltakeravgift til lagkassen da Norway Cup deltakelse ikke er inkludert i års-innbetalingen til lagkassen. Konto nr: 1503.46.45903. Merk betalingen med Norway Cup og barnets navn. Denne må være betalt innen 1. mars  Beløpet for 3-er fotball er på 150,- kr per spiller.