torsdag 20. oktober 2016

Nye treningsgrupper

I tråd med retningslinjene fra KFUM blandes lagene med jevne mellomrom slik at alle spillerne på årgangen blir kjent og at lagfølelsen bygges på tvers av hele årgangen. 

For vintersesongen vil vi del opp i 4 treningsgrupper. Ved inndeling av disse vil hver spiller få komme med ønsker på 3 spillere han ønsker å komme sammen. Vi vil etterstrebe at alle får minst ett av ønskene oppfylt. 

De som ikke fyller inn innen utgangen av fristen fordeles på treningsgruppene etter beste skjønn av trenerne. På treningene fremover vil vi variere mer med trening hvor treningsgruppene trener for seg - og hvor de splittes slik at spillerne oftere trener med spillere som ikke er i samme treningsgruppe. 

På cupene vi deltar i vil hovedregelen være at vi setter sammen nye lag for hver cup. Før sommersesongen starter neste år vil vi dele opp i nye lag på nytt.

Svarfrist 27. oktober.