tirsdag 25. oktober 2016

Foreldremøte

Tid: 10. november kl 18.30-20.00.
Sted: Klubbstua i KFUM hallen.
Velkommen til årlig foreldremøte for G07 hvor følgene viktige saker tas opp!
1) Velkommen
2) Info fra klubben: Spille fotball i kåffa! Klubbens retningslinjer for barnefotball!
3) Beslutte sportslig opplegg for neste sesong.
4) Beslutte planer/ambisjoner for sosiale arrangement for guttene for neste sesong.
5) Beslutte foreldrebidrag inkludert beløp for innbetaling til lagkassen, dugnader og faste roller for at lagaktivitetene kan gjennomføres.
6) Eventuelt

Støtt opp om aktivitetene for laget og kom og delta i beslutningene for opplegget for neste sesong. Har du saker som du ønsker å ta opp under eventuelt, si ifra til meg innen 5. november.

Treningen til guttene går som vanlig denne dagen i parallell med møtet. Møtet avsluttes kl 20.00 senest.