onsdag 26. oktober 2016

Etterlysning – engasjerte fotballforeldre!

Guttene våre er superheldige som har så mange engasjerte trenere og ressurspersoner rundt laget som støtter opp om treningene, kampene og dugnader. Tusen takk til alle som stiller opp.
Nå trenger vi flere! For å redusere arbeidsbelastningen på de som bidrar mest i dag og for å øke engasjementet rundt laget trenger vi at flere bidrar. Det er mange små og litte større oppgaver som vi trenger hjelp til. Typiske roller/oppgaver er:
  •  Assistenttrener: Være med å lede treningene. Det er behov for flere trenere. Ingen spesielle krav til fotballkunnskaper. Viktigste egenskap er å kunne veilede fotballaktivitetene på en positiv måte. Opplæring vil bli gitt!
  • Ekstraressurs på trening: Bidra under trening med hente/flytte utstyr, veiledning av spillere under øvelser, samt steppe inn å lede treninger/øvelser om de faste trenerne er forhindret fra å delta.
  • Materialforvalter: Handtere draktbestillinger og bestillinger av øvrig utstyr. Holde orden på vester (en vask i ny og ne).
  • Dugnadsansvarlig: Være bindeledd med klubben for organisering av deltakelse i dugnader i regi av klubben samt organisering av eventuelle dugnader initiert av laget selv.
  • Medlem sosialkomite: Være med å planlegge og arrangere sosiale aktiviteter for laget.
  • Sponsor: Bidra med sponsormidler for å holde innbetalingene til lag-kassen så lave som mulige.