mandag 12. oktober 2015

Foreldremøte 20. oktober

Det blir foreldremøte for G2007 tirsdag 20. oktober klokka 19.30. Vi møtes i klubbstua på KFUM og avslutter klokka 21. Se agenda for møtet under.

En del av møte vil dreie seg om ny laginndeling. Som utgangspunkt for ny laginndeling vil alle nå få muligheten til å melde inn tre spillere deres gutt ønsker å komme på lag med. Alle vil garantert komme på lag med minst en av dem. Vi vil bruke dette som utgangspunkt for sammensetningen av treningsgruppene til vinteren og laginndeling til seriespillet neste vår.

Vi ber om at dere sender deres ønsker på e-post til Øyvind Bjerkestrand innen tirsdag 20. oktober oyvind.bjerkestrand(a)byr.oslo.kommune.no

De nye treningsgrupper for vinteren blir presentert etter foreldremøtet. Christoffer fra KFUM vil forklare nærmere om dette på møtet.


Ellers vil agendaen for møtet være:

1) Innledning ved KFUM (om klubben, foreldre- og trenerrollene, bakgrunn for ønske om rotering av lagene)
2) Plan for vinteren - treninger i vinter, fra november til mai
3) Cuper - påmelding, antall etc.
4) Nye lag/treningsgrupper i vinter. Hva vi legger til grunn når vi deler gruppene
5) Rekruttering av flere foreldre. Vi trenger noen flere som kan være med å bidra som trenere/administrativt. Har vi folk på alle plasser?
6) Økonomi/kontigenter etc.
7) Eventuelt