fredag 13. februar 2015

Abonner på nyheter fra bloggen

For å få mulighet til å abonnere på nyheter fra bloggen må man være i nettversjonmodus, ikke i mobiltilpasset format. Hvis du besøker bloggen fra din mobil, endre modus ved å klikke på "Vis nettversjon" nederst på siden.

Legg igjen mailadressen din i boksen under "Abonner på nyheter", denne finner du til høyre på siden.
Mail sendes ut mellom kl 13-15 dersom det er publisert nye innlegg.