mandag 12. januar 2015

Spørreundersøkelse fra klubben

Klubben vår er i stadig vekst og utvikling og det er viktig for oss i staben å få innspill fra spillere, trenere, ledere, foresatte osv om arbeidet vi driver slik at vi kan gi et best mulig tilbud til flest mulig. 

Staben har derfor laget en enkel spørreundersøkelse som vi håper flest mulig vil svare på, en liten premie har vi også satt opp som trekkes blant de som svarer.

Link til undersøkelsen er;https://easyfact.no/reply/vjpejivlgd, svarfrist er fredag 23. januar.

Alle tilbakemeldinger er nyttige for oss!

Mvh

Thor-Erik Stenberg
Daglig leder

KFUM-Kameratene Oslo