onsdag 19. november 2014

Referat fra foreldremøtet 18. november 2014

Møtet startet med en innledning av Eivind Arnevåg om klubbens filosofi omkring barnefotballen. Grunntanken er at alle skal ha like muligheter og målet er å ha med så mange som mulig lengst mulig. Samtidig er det viktig å gi alle barna en mulighet til mestring og spilleglede. Diversifisering er her et nøkkelord. Det handler ikke om å dele inn i første- andre og tredjelag etc, men at trenerne sørger for at alle spillerne får utfordringer og oppgaver på et nivå de kan takle.

Videre hadde vi en kort presentasjon av de ulike rollene som er på G2007 og en oppfordring om å engasjere seg. Blant annet trenger hovedlagleder avlastning i perioden. Leif Halvor Moen påtok seg oppgaven og hovedlaglederansvaret er fremover delt mellom ham og Tharald Stray Laastad. Det ble også enighet om å ha en turneringsansvarlig for å sørge for at alle får tilbud om å være med i turneringer samt likhet mellom lagene. Dette basert på erfaringer om at et hittil har vært veldig ulik deltagelse mellom de forskjellige lagene på årgangen. Tharald Stray Laastad i samarbeid med Jonny Arnesen tok på seg denne oppgaven og vil i løpet av kort tid velge ut noen turneringer som alle skal være med på.


Øyvind hadde en kort gjennomgang av de nye gruppene og forklarte litt om tanken bak, nemlig at færre grupper (fra 7 til 4) gjorde det lettere å sikre gode trenerressurser på alle lag samt gjorde lagene mindre sårbare for forfall etc. Disse gruppene skal vare frem til våren da nye lag vil bli delt inn når seriespillet starter. Det er nå flere trenere på hvert lag og disse blir oppfordret til å dele/samarbeide på de ukentlige oppgavene. Øyvind oppfordret også alle foreldre til å gi ham og/eller trenerne på de forskjellige gruppene tilbakemeldinger. Det er alltid fint å få høre litt om hvordan treningene oppleves for den enkelte og alltid rom for forbedringer.

Angående innetreningene på onsdag og torsdag ble det diskutert om vi skal slå sammen de to dagene til en. Dvs kun gi tilbud om trening inne på torsdagene. Dette fordi oppmøtet på onsdagene har vært lavt de to gangene det har vært og det koster en del å leie hallen.  Det ble tilslutt enighet om at vi forsøker dette frem til jul og tar en evaluering da.

Det ble også informert om vår blogg http://kfumg2007.blogspot.no/
Målet er at all viktig informasjon skal legges ut her. Foreldre oppfordres til å sjekke siden minst en gang i uka. Håpet er at vi etter hvert skal slippe å sende ut mail til hver enkelt, men nøye oss med å legge ut all viktig info her. Alle som var på foreldremøte fikk i oppgave å spre det glade budskap om at bloggen vår er genial til å holde seg oppdatert om alt som skjer for G2007. Det ble også oppfordret til å sende inn bilder (kfumg2007@gmail.com) av gutta i aksjon så vi kan ha på bloggen. Vi trenger også bilder som skal inn i klubbens årsrapport. Foreldre som ikke ønsker bilder av sine barn på blogg eller i årsrapport bes sende reservasjon på dette til hovedlagleder.

Avslutningsvis ble det informert om Enjoyguidene. Dette er klubbens hovedsponsor. Enjoyguiden gir rett til rabatter på en rekke steder og det anbefales å bruke aktivt. Alle foreldre vil få utlevert 2 Enjoyguider hver som de enten kan beholde selv eller selge til familie/naboer etc. G2007 har alt betalt for disse så det vil ikke påløpe noen kostnader. Det er Pål Martins Sand som holder oversikt omkring hvem som har mottatt disse så de som ikke har hentet Enjoyguidene bes avtale med ham hvordan dette gjøres for eksempel i forbindelse med en av de neste treningene.