fredag 7. november 2014

Nye lag og foreldremøte

Som diskutert på forrige trenermøte har vi valgt å gjøre noen endringer. Vi slår nå gruppa sammen til 4 lag. 

Oversikt over hvem som spiller på de forskjellige lagene finner dere under. Jeg har der også satt opp hvem av de voksne som er treneransvarlige.  Tanken er at lag 1+2 trener inne på onsdagene og lag 3+4 trener inne på torsdagene (men vi er fleksible om noen ønsker å bytte dag). I tillegg kommer selvsagt fellestreningen på tirsdagene. Angående trenere har jeg forstått at det er flere foreldre som ønsker å bidra. Ber dere ta kontakt med de som er satt opp som trenere på ditt barns lag så fikser vi det. Jo flere trenere jo bedre! Laginndelingen vil danne grunnlag for organiseringen av treningene både inne og ute.  

Ellers kaller vi inn til foreldremøte tirsdag 18 november kl 20.00. Vi håper alle kan møte.  Tanker og erfaringer på hvordan ting har vært og hvordan vi kan bli bedre mottas med takk (og mulighet for spennende verv).

Mvh,
Tharald

Ny laginndeling: