mandag 3. november 2014

Fellestrening oopstart tirsdag 4. november

Hei alle!

Nå er det endelig klart igjen for jevnlig trening på tirsdagene fremover. Vi begynner neste uke tirsdag 4. november klokka 18.00 til 19.00
Vi skal spille ute på banen på andre siden av veien fra klubbhuset til KFUM. Vi skal spille ute hver tirsdag i hele vinter så husk å matche klær til vær.
Som nevnt tidligere tenker vi oss at i løpet av vinteren skal vi bryte opp de lagene vi har hatt til nå. Planen er ikke å blande alt på nytt, men å slå sammen lagene (to og to lag så langt det lar seg ordne) så vi ender opp med fire større grupper. Dette vil vi beholde i løpet av vinteren, samtidig som vi også vil mikse og bryte opp gruppene under øvelser og spilling på treningene. Når vi nærmer oss seriespill til våren vil vi dele inn i mindre lag igjen, som skal spille sammen i seriespillet. Vi mener dette vil skape en god dynamikk i gruppen og at det gir mer rom for variasjon på treningene enn i fjor. Jeg vil komme tilbake med en oversikt over dette, og si mer om det på treningene fremover.

Vi har også fått reservert treningstid inne i hallen for de som ønsker en trening til i uka. Tidene er onsdager og torsdager fra 17.00 til 18.00.
Trenerne på hvert lag har sendt ut e-post og bedt dere prioritere en av de to dagene. Ut fra svarene er det en ganske jevn fordeling av gutter mellom de to dagene (men vi mangler en del tilbakemeldinger).

Tabellene under viser fordelingen ut fra de lagene vi har hatt til nå. Alle som ønsker trening den ene eller den andre dagen skal få det. Vi sørger for at det er en ansvarlig for treningene hver av dagene. Send meg gjerne en oppdatering dersom dere er usikre på dette. Dere kan også kontakte trenerne for din gutts lag. Treningene vil bli organisert ut fra hvor mange det er som kommer. Vi har hele hallen for oss selv, så det blir mer plass enn i fjor vinter.

Vi vil kalle inn til et foreldremøte i midten av november hvor vi forklarer mer detaljert om planene for sesongen og fremover. En representant fra KFUM vil også komme og fortelle om klubbens mål, tanker og rolle. Jeg sender ut en innkalling til møte når vi har fått booket en tid i klubbstua.

Oppsummering av antall spillere

Onsdag
21
Torsdag
18
usikker
2
Ingen trening
3
ikke svar

11
Totalt

55


Lag 1Lag 2Lag 3Lag 4Lag 5Lag 6Lag 7
Onsdagtorsdag5 torsdagIkke svart4 onsdag5 onsdag4 torsdag
2 onsdag1 torsdag2 torsdag3 onsdag


Send meg gjerne en e-post eller kom til meg i løpet av treningen på tirsdag dersom det er spørsmål eller annet.

Hilsen Øyvind

(kan også nås på mobilnr 99 29 46 96)